Verslag stuwperiode november 1970 tot en met maart 1972

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR), Studiedienst
Arnhem : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR)
1972

Na het in bedrijf stellen van de stuw Driel op 2 november 1970 zijn de afvoeren en de waterstanden, althans bij lagere Boven-Rijnafvoeren ingrijpend veranderd. Deze wijzigingen zijn afhankelijk van de opstuwing bij Driel, terwijl het voor de waterstanden langs de Neder-Rijn en Lek van belang is hoe er met de stuwen Amerongen en Hagestein wordt gemanipuleerd. Tevens wordt aandacht besteed aan de bodemontwikkeling op de Boven-IJssel en in de aangrenzende vakken Pannerdens Kanaal en Neder-Rijn.

18, [19] p.
19 bijl., graf., tab.
(Nota 72.7)