Verslag porous asphalt meeting augustus 2014 in het kader van MoU China

J. Voskuilen ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
[Utrecht] : RWS, GPO
2014

In het kader van MoU China is bij Research Institute of Highways (RIOH), onderdeel van het Ministerie van Transport (MoT) in Beijing een workshop gehouden met het doel om kennis uit te wisselen over ZOAB en onderhoudsmethoden voor ZOAB.Op verzoek van RIOH heeft Jan Voskuilen van de afdeling Wegen en Geotechniek van RWS/GPO presentaties gegeven over de volgende onderwerpen:
· Nederlandse ervaringen met ZOAB
· Onderhoudstechnieken voor ZOAB
· ZOAB verwerken onder het vriespunt
· Ervaringen met Rollpave
· Hergebruik van ZOAB
Mingliang Li, onderzoeker bij RIOH en counterpart, heeft presentaties gegeven over:
· Toepassing van ZOAB in China
· Rollpave in China
Liantong Mo, onderzoeker aan de Universiteit van Wuhan heeft en presentatie gegeven
over:
· Materiaal optimalisatie ontwerpmethode voor rafelingsweerstand van ZOAB
Tevens zijn bezoeken gebracht aan ZOAB wegvakken, wegbeheerders en het mobiele lab
van RIOH. In dit verslag worden de bevindingen van de kennisuitwisseling met China
over ZOAB besproken.

[9] p.