Verslag over den stormvloed van 30 september/1 october 1911

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)]
Den Haag : Algemeene Landsdrukkerij
1912