Verslag over de werkzaamheden van ontginning en exploitatie in 1965

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Cultuurtechnische Afdeling, door F. Diender
Kampen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1967

Dit jaarverslag is in grote lijnen nog gelijk aan dat van 1964, al is op verschillende onderdelen beperking van gegevens en toelichting toegepast.

59 p.
tab.