Verslag over de werkzaamheden van de afdeling ontginning en exploitatie in 1966

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Cultuurtechnische Afdeling, door L.A. Tadema
Kampen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1967

De gegevens omtrent de omvang van de werkzaamheden zijn verkregen uit de administratie van de werkleiding. De belangrijkste vormen hiervan zijn, naast de urenregistratie, de landbouwinventaristaie en de wekelijkse opgave van de stand van de werkzaamheden.

55 p.
tab.