Verslag over de in 1930, 1931 en 1932 op de Wester-schelde verrichte metingen en waarnemingen : met 35 bijlagen

I.L. Kleinjan, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren

1934

graf., krt., tab.