Verslag nopens de anti-roest bescherming van de beweegbare ijzeren waterkeeringen in de afsluiting

W. Kamp, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1936

Beschrijving van de onderhoudsbehandelingen volgens verschillende methoden (factormenie-koolteer, black-varnish, bitumastic en litol) aan de uitwaterings- en schutsluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever en Kornwerderzand in de periode 1933-1935.

16 p.
(Nota / ZZW ; 108)