Verslag modelonderzoek Oude Hoofd Walsoorden

Waterloopkundig Laboratorium
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1950

12 p.
21 bijl. ; 30 cm
Nota M316
Onderzoek verricht in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)