Verslag inzake normalisatie van de Nederlandsche vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche Laagvlakte in het bijzonder

Commissie van Ingenieurs van den Rijkswaterstaat en van den Provincialen Waterstaat van Noordholland, van Zuidholland en van Utrecht (commissie Ringers)

1932

2 dl.
tab. ; 29 cm
Met voetnoten. - Verslag onder leiding van den directeur generaal van den Rijkswaterstaat. - Dl. 1 : tekst. - Dl. 2 : 1 kaart en 16 tabellen