Verslag der commissie voor een tracé Breda-Utrecht : uitgebracht aan zijne excellentie den minister van Waterstaat

H. Wortman (voorzitter)
‘s-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij
1920

Opdracht van de commissie luidde: onderzoek naar beste tracé voor gewoon verkeer van Breda, via Gorinchem naar Utrecht, rekening houdend met de aanleg van een hoofdspoorweg. De veren over de Bergsche Maas en Merwede, alsmede de schipbrug over de Lek zouden dan vervangen moeten worden door vaste bruggen van voldoende doorvaarthoogte. Bij de bouw van deze bruggen zou dan rekening moeten worden gehouden met aanleg van een spoorlijn.

28 p.
Bijl., krt.