Verslag betreffende verdampingsmetingen op het IJsselmeer

W. Grijm, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, Waterloopkuindige Dienst (RWS, ZZW)

1949

Periodiek overzicht van de metingen van de verdamping van het IJsselmeer, welke sedert 1943 te Urk worden uitgevoerd, over het tijdvak 1 oktober 1948-i oktober 1949. Toegevoegd zijn enkele beschouwingen waartoe deze metingen aanleiding geven.

11 p.
bijl., graf., tab.
(Nota / ZZW ; 211)