Verlaging van den grondwaterspiegel onder Amsterdam

[Minsterie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), door J.Th. Thijsse

1940

Beschouwing van berekeningen van de grondwaterstand onder Amsterdam na het droogleggen van de Haarlemmermeer en de Watergraafsmeer ten behoeve van de berekening van de invloed van het droogleggem van de Zuidelijke IJsselmeerpolders.

13 p.
tab.
(Nota / ZZW ; 142)