Verkenningenrapport N35 Nijverdal-Wierden

Arcadis
Arnhem : Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)
13-11-2014

Ter onderbouwing en verantwoording van het maken van een strategisch verantwoorde bestuurlijke keuze voor de in het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport uit te werken voorkeursvariant.

138 p.
Kenmerk 077967106
Versie 1.0
Definitief