Verkenning van de Dreissenadichtheid in het Volkerak

A. bij de Vaate, E.A. Jansen, S.J. bij de Vaate ; Waterfauna Hydrobiologisch Adviesbureau
Lelystad : Waterstaat
12-2011

2e herz. dr.
31 p.
ill.
Rapport nr.: 2011-04
Definitief
In opdracht van Deltares