Grondstoffenpaspoort : grondstof voor circulaire economie : verkenning werkveld: circulaire economie en grondstoffenpaspoort

O.K. van Megchelen ; Tagologic
[S.l.] : Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
04-2017

Deze studie inventariseert wat het belang is van en welke eisen en criteria worden gesteld aan het Grondstoffenpaspoort, ten einde de ambities van circulaire economie te kunnen waarmaken. Dit om te verifiëren of en in hoeverre de Tagologic Tag een passend antwoord biedt op de visie en wensen van het werkveld betreffende het Grondstoffenpaspoort.

17 p.
RWS maakt informatie-cirkel met plezier rond! En zet met haar partners het licht op groen voor ciculaire economie