Verkenning circulaire prestatie-indicatoren voor materiaalgebruik RWS

M. Bijleveld, G. Bergsma ; CE Delft
Delft : CE Delft
05-2019

De transitie naar een circulaire economie biedt uitdagingen. En zo ook het meten van circulariteit. Rijkswaterstaat heeft behoefte om de mate van circulariteit van materiaal-gebruik te kunnen uitdrukken. Maar hoe druk je circulariteit van materiaalgebruik goed uit en hoe verzamel je daar de juiste gegevens voor? CE Delft heeft in opdracht van Rijkswater-staat nagedacht over de diverse mogelijkheden en de praktische uitdagingen.

64 p.
Publicatienummer: 19.2S26.074
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)