Verkeersveiligheidseffecten van uitschakeling van verlichting en de relatie met verkeersintensiteiten

J.P. Schepers ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)
[Delft] : RWS, DVS
01-07-2011

Ten behoeve van het duurzamer maken van de openbare verlichting op autosnelwegen heeft Rijkswaterstaat onderzocht wat de effecten op verkeersveiligheid zijn van het uitschakelen van de verlichting bij lagere intensiteiten. Er is een literatuurstudie en een ongevalstudie uitgevoerd. Met de resultaten zijn de effecten voor verschillende varianten doorgerekend.

60 p.
Met lit.opg.
ill., bijl.
Definitief