Verkeerslawaai en wegontwerp

R.B.J.C. van Noort, in samenw. met W. A. Oosting, [voorw. C.J.H. Oudshoorn], publ. van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Directie Wegen
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat (RWS, HW)
1973

64 p.
fig. ; 30 cm.
Lit. opg. : p. 56-62(Rijkswaterstaatserie ; 11)