Verkeerskundige richtlijnen projectering verkeerssignalering en verkeerstechnische intallaties op autosnelwegen

uitg. door Grontmij, afd. Infrastructuur
[Rotterdam] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)
1991

Rijkswaterstaat heeft enkele systemen laten ontwikkelen om tijdens verkeersverstoringen het verkeer te kunnen blijven beheersen. Deze systemen hebben tot doel de verkeersdeelnemers bij bijzondere omstandigheden tijdig en efficient te informeren over de verkeerssituatie. Het bepalen van de locatie (projecteren) van de informatiegevers en bijbehorende onderdelen vanuit verkeerskundig oogpunt, vormt het onderwerp van deze richtlijnen. De richtlijnen zijn niet gericht op de technische uitrusting langs de weg of in de centrale. Er wordt wel rekening gehouden met evt. technische randvoorwaarden.

35 p.
ill.
In opdracht van RWS, DVK, afd. Electronica en Projecten (CXE)