Verkeers- en vervoersmodel Provincie Utrecht : deel V: verslag van het ontwerp van het distributiemodel als deelmodel van het verkeers- en vervoersmodel provincie Utrecht

Centrum voor Vervoersplannen
Utrecht [etc.] : Centrum voor Vervoersplannen [etc.]
1972

ill
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK), Provinciale Waterstaat Utrecht