Verkeers- en vervoersmodel Provincie Utrecht : deel III: verslag van de statistische bewerkingen en analyse van het enquetemateriaal van het integrale verkeers- en vervoersonderzoek Utrecht e.o. 1968

Centrum voor Vervoersplannen
Utrecht : Centrum voor Vervoersplannen [etc.]
1972

In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK), Provinciale Waterstaat Utrecht