Verhoging stormvloeden Waddenzee door afsluiting Zuiderzee

J. van der Kley, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst, Hydrometrische Afdeling

1955

Zie ook:- Reducerende wisselwerkinghttps://kennisplein.intranet.minienm.nl/documenten/224792
- Stormvloedhoogten te Hoek van Hollandhttps://kennisplein.intranet.minienm.nl/documenten/17996
- De stormvloed van 1 februari 1953 : beknopt overzicht van weersgesteldheid en waterstanden https://kennisplein.intranet.minienm.nl/documenten/259308
- Meteorologisch verslag betreffende de stormen van 21 t/m 24 december 1954 https://kennisplein.intranet.minienm.nl/documenten/151252
- Tienjarig overzicht der waterhoogten 1941-1950 : afdeling V (5)  Stormvloeden https://kennisplein.intranet.minienm.nl/documenten/188089
Uitkomsten van het econometrisch decisieprobleem der kritieke dijkhoogte voor Centraal Holland door  D. van Dantzig en J. Hemelrijk (Amsterdam 1955). Rapport 171, Mathematisch Centrum, 13 p.

13 p.
14 bijl., fig., tab. ; 30 cm
Met lit. opg.
Nota nr. (WWKZ) HY-063