Verhoging stormvloeden Waddenzee door afsluiting Zuiderzee

J. van der Kley, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst, Hydrometrische Afdeling

1955

Zie ook:
- Reducerende wisselwerking /  P.J. Wemelsfelder, 1954
- Stormvloedhoogten te Hoek van Holland / P.J. Wemelsfelder, 1954
- De stormvloed van 1 februari 1953 : beknopt overzicht van weersgesteldheid en waterstanden /  P.J. Wemelsfelder, 1953 
- Meteorologisch verslag betreffende de stormen van 21 t/m 24 december 1954 / C.J. v.d. Ham,1955
- Tienjarig overzicht der waterhoogten 1941-1950 : afdeling V (5)  Stormvloeden / Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat,1954
Uitkomsten van het econometrisch decisieprobleem der kritieke dijkhoogte voor Centraal Holland door  D. van Dantzig en J. Hemelrijk (Amsterdam 1955). Rapport 171, Mathematisch Centrum, 13 p.

13 p.
14 bijl., fig., tab. ; 30 cm
Met lit. opg.
Nota nr. (WWKZ) HY-063