Vergelijkingsmetingen met verdichtingsmeetapparatuur

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswegenlaboratorium (RWS, RWL)
Delft : RWS, RWL
26-08-1970

Met het doel een inzicht te krijgen in de reproduceerbaarheid van de uitkomsten verkregen uit metingen met het hydraulisch Sondeerapparaat en het aantonen van eventuele significante verschillen in meetuitkomsten van conventionale verdichtingsmeetapparatuur; werden in de periode van 22/4 tot 30/4 vergelijkende metingen uitgevoerd op een tweetal plaatsen in Drente. Wegens de uitzonderlijk slechte weersomstandigheden en om de werkzaamheden ter plaatse niet teveel te verstoren; was de werkwijze als voorgesteld in het concept-voorstel dd. 23/3 '70 op verschillende punten niet te verwezenlijken.
De metingen warden verricht met:
a) De Steekring
b) Het C.M.C.-apparaat
c) Het Hydraulisch Sondeerapparaat

5 p.
ill.
Rapport Z.O. 70-04