Vergelijkingen van de ijkingen der vleugelinstrumenten, welke hebben plaats gehad in de jaren '41, '43, '47 en '48

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Bovenrivieren (RWS, BOR), afdeling Studiedienst], [J.W. Tops
[Arnhem] : RWS, BOR
1949

[3] p.
bijl.