Vergelijkende veiligheidsbeschouwingen van transportsystemen : weg-, rail- en waterwegtransport

M. Molag, C.M.A. Jansen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK), TNO, [Afdeling Industriële Veiligheid]
[S.l.] : TNO
1990

Voor de vergelijking van transportsystemen zijn een aantal vergelijkingsbases voor risico's van transport van personen, goederen en gevaarlijke stoffen op nationaal niveau ontwikkeld. Deze vergelijkingsbases zijn kwantitatief ingevuld voor het risico op verkeersschade voor weg-, rail- en vaarwegtransport en het risico op omgevingsschade voor weg-, rail- en vaarwegtransport.

58, (56) p.
ill.
Rapport nr. 90-118
Dossiernr. 8727-18107
Met lit. opg.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)
Projectbegeleiding G. de Winter