Vergelijkende studie naar sediment analyses uitgevoerd op NIOO en RIKZ : gevolgen voor gezamenlijke monitoringegevens

Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (NIOO, CEMO), Vincent Escaravage, Peter Herman, Marco Houtekamer
Yerseke : NIOO-CEMO
2003

23 p.
ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Projectleider Fred Twisk
Digitaal document 744 Kb
Met lit. opg.