Vergelijkende ramingen dijksbouw Zuidelijke polders

M. Klasema, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]
Enkhuizen : [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]
1948

Overzicht van de geraamde kosten van de aanleg van de bedijkingen bij de verschillende uitvoeringen van de plannen voor de zuidoostelijke en zuidwestelijke polders.

18 p.
bijl., tab.
29 bijl.
(Nota / ZZW ; 184)