Verduurzaming betongebruik bij RWS : identificatie object-technologie combinaties in de GWW

J. Kronemeijer ; Delta Conctrete Consult, M. van Lieshout ; CE Delft
Delft : CE Delft
12-04-2019

Rijkwaterstaat heeft een politieke/maatschappelijke opdracht om haar materiaalgebruik intensiever te verduurzamen. In dit kader heeft Rijkswaterstaat, CE Delft en Delta Concrete Consult benaderd om in kaart te brengen van welke combinaties van betonnen objecten en verduurzamingstechnologieën van beton, de zogenoemde object-technologiecombinaties, verwacht mag worden dat ze technisch voldoende uitontwikkeld zijn om in de praktijk toe te passen en een significante bijdrage kunnen leveren aan de reductie van de emissies van het betongebruik in Nederland.

25 p.
Publicatienummer: 19.180011.057
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)