Verdichtingsmethoden drempel : voortgangsverslagen

Assistent preofleider K.A. van den Hoek, [M.L.P. van Campen], [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Afd. Ontwikkeling Nieuwe Methoden, proefleider: H.D. Rakhorst
Burghsluis : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)
1975

Bevat: verslag 1 periode t/m 1975.01.10, verslag 2 periode 1975.01.13 t/m 1975.02.07, verslag 3 periode 1975.02.10 t?m 1975.03.09, verslag 4 periode 1975.03.10 t/m 1975.04.04, verslag 5 periode 1975.04.07 t/m 1975.05.11, verslag 6 periode 1975.05.12 t/m 1975.07.20.

35 p. in verschillende pagineringen
bijl., ill.
Met losse bijlage "Enige beschouwingen ten aanzien van de vlakheid en de uitvoering van caissondrempels
"Proef 74-10