Verbetering Zuid-Willemsvaart : dwarsstroomhinder bij sluis A

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart
Dordrecht : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)
12-1984

Voor de inlaat benedenstrooms van sluis A heeft het Waterloopkundig Laboratorium (WL) een stroombeeld geschetst voor een spuidebiet van 22 m3/s. De Dienst Verkeerskunde (DVK) verwacht dat de effecten van de dwarsstroom op het gedrag van langzaam varende schepen bij de inlaat van sein A gering zal zijn. De dwarsstroomcomponenten zijn zo klein dat naar verwachting geen nautische problemen zullen optreden. Derhalve is geen verder onderzoek naar deze effecten bij de voorgestelde vormgeving nodig.

fig., tab. ; 30 cm
Notitie S82.111.9