Verbetering van de Dordtsche Kil van het Mallegat tot in het Hollandsch Diep, onder de gemeenten Dordrecht, 's-Gravendeel en Strijen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
Dordrecht : RWS, BER
03-1972

33 p.
ill., bijl.
Rapport 71.12.2.*
Enige notities over de vaste oeververbinding over de Dordtsche Kil ten zuiden van s'Gravendeel