Verbeteren hoogwaterkeringen langs westerschelde en langs kustvakken buiten afdammingen zeegaten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Dijkherstel Zeeland
Vlissingen : Dienst Dijkherstel; RWS
1953

5 p.
Bijl.
Met losse bijl.