Verband tussen het chloridebeeld van het Noordzeekanaal, het doorspoelgebied, het luchtdebiet en het kanaalprofiel

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), studiedienst IJmuiden
IJmuiden : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
1975

3 p. + bijl.
graf.
Notitie SDIJ 75.08