Verband tusschen de grootte van een gebied en den gemiddelden neerslag van dit gebied

W.K. van Oppen, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1935

Aan de hand van neerslaggegevens uit 1930 verzameld door KNMI voor het gebied Zuid-Holland (noordelijk deel) en Noord-Holland (zuidelijk deel) wordt met berekeningen van verschillende periodereeksen aangetoond dat hoe langer de periode, hoe gelijkmatiger de neerslag over het beschouwde gebied is verdeeld.

5 p., [10 p. bijl.]
graf., tab.
6 bijl.
(Nota / ZZW ; 84)