Verantwoordingsdocumenten NSL monitoring

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
RWS, WVL
2018

In de monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) worden de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5) jaarlijks berekend, gepresenteerd en getoetst aan de wettelijke normen.

div. rapporten
RWS verantwoordingsdocument verrijkte verkeersgegevens