Verankering van een mammoettanker aan een drijvende olie opslagtank

G. van Oortmerssen ; Netherlands Ship Model Basin (NSMB) = Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP)
Wageningen : NSMB = NSP
05-1970

Bestaat uit twee deelrapporten met dezelfde naam.
Een rapport dateert van mei 1970, de ander van juni 1970
bijl., ill.
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER), Bouwbureau Havenmond Hoek van Holland
Rapportnr.: 70-062-GST/GBT
Opdrachtnr.: 69-199 GST/GBT