Veranderingen in het zomerbed van de Waal tussen kmr 883 en 884.750 sedert mei 1940

K. van Til, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR), Studiedienst
Arnhem : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR)
1951

In de oorlogsdagen van mei 1940 werd de verkeersbrug over de Waal bij Nijmegen opgeblazen. Na de capitulatie werd ten behoeve van de scheepvaart een geul gebaggerd. Daarbij werd de kop van krib 882.950 weggebaggerd, terwijl de kribben kmr 883.150 en 883.650 geheel verdwenen. Na de bevrijding wordt de vraag gesteld of het noodzakelijk is de drie genoemde kribben weer in hun vooroorlogse staat te herstellen.

9, [4] p.
4 bijl., fig., krt., tab.
(Nota 51.7)