Veranderingen in het zeegat van het Vlie en der aangrenzende waddeneilanden Vlieland en Terschelling

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH) Arrondissement Hoorn], [J. van Veen
[Hoorn] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
1935

Bevat: Geschiedkundige beschrijving over het zeegat van het Vlie; De zandrijkdom van het zeegat; Beschrijving van de kustlijn van Vlieland en Terschelling; Vergelijking van de op de kaarten waargenomen veranderingen van het zeegat met de metingen van 1933/1934 en de invloed van de afsluiting van de Zuiderzee.

81 p.
fig., tek., bijl.
Met 22 bijl.
Met lit. opg.