Veldproeven met een aantal drainomhullingsmaterialen in de proefpolder Zuidwal (Lauwerszee) : concept-rapport

W. Brinkhorst, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Wetenschappelijke Afdeling
Kampen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1971

In dit rapport wordt een voorlopig overzicht gegeven van een onderzoek naar de werking van een aantal drainageomhullingsmaterialen. De beproevingsperiode is vrij kort en de hoeveelheden neerslag in deze periode waren vrij gering.

10 p.
bijl., tab.
bijl.