Veld Koc waarden in Zeeuws sediment : poriewateronderzoek voor het vaststellen van veldpartitie coëfficiënten gerelateerd aan ouderdom van sediment voor de MER speciedepot Koegorspolder

J.M. van Steenwijk, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Lelystad : RWS, RIZA
1997

39 p.
tab.
Werkdocument 97.039X. - Met lit. opg.