Veiligheidszorg bij vervoerders van gevaarlijke stoffen over de weg en in de binnenvaart : onderzoeksmatige voorbereiding van een pilotproject

DHV B.V., S. van Dijk, R. Houben, H. Kuiken, J. Stoop, J. Wiercx
Amersfoort : DHV B.V.
21-12-2006

Onderzoek naar risico’s, ongevaloorzaken, markt- en bedrijfskenmerken, veiligheidscultuur en veiligheidszorg rond het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en in de binnenvaart. Het onderzoek mondt uit in voorstellen hoe het gewenste proces van veiligheidsverbetering op gang te brengen en wat daarin een eerste stap dient te zijn, het zogenaamde pilotproject.

54 p.
Bijl., ill.
Met lit.opg.
Met lsamenv.
Dossiernr.: A4597.01.001
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)