Veiligheidseisen voor verkeersregeltoestellen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK), P. de Jong, J.A. Markus, F.M. van der Valk ;
Den Haag : RWS, DVK
04-11-1983

29 p.
DVK-nota 83-21