Veiligheidseisen voor tram- en metrotunnels - aanbevelingen voor kaderstelling en regelgeving

Project Tunnelveiligheid
Ministerie van Verkeer en waterstaat
11-2006

Dit rapport doet verslag van onderzoek naar veiligheidseisen voor tram- , metro- en lightrailtunnels, waarna er voorstellen voor deze veiligheidseisen worden voorgesteld. Het is de bedoeling dat deze veiligheidseisen in regelgeving worden omgezet.

Veiligheidseisen zijn een verzameling van proceseisen en van bouw- en gebruiksvoorschriften waaraan onderdelen van het tunnelsysteem in ieder geval moeten voldoen. Om een beeld te krijgen of het gehele tunnelsysteem veilig genoeg is zijn veiligheidscriteria ontwikkeld.

50 p.