Veiligheid tegen overstroming : inrichtingsvarianten in aanvulling op IVR-rapport nr. 12 "Veiligheid"

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), N. Douben
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
1996

Een aantal aanvullende berekeningen met het IVR-instrumentarium zijn uitgevoerd, teneinde meer inzicht te verkrijgen in de toekomstige hoogwaterproblematiek van de Nederlandse Rijntakken en mogelijke oplossingsrichtingen. De berekeningen sluiten, met het bijbehorende maatregelenpakket, zoveel mogelijk aan op de reeds genoemde berekeningen aan.

V, 94 p.
fig., tab.
Integrale Verkenning inrichting Rijntakken. - RIZA nota nr. 96.072. - IVR-rapport ; 15. - Rapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON). - Met lit. opg.
ISBN 9036950406