Veiligheid grondkerende constructies

door Laboratorium voor Grondmechanica (LGM)
Delft : LGM
1984

Een damwandconstructie moet de belastingen die erop werken met voldoende veiligheid naar de ondergrond kunnen overbrengen. Een geringe wijziging ten opzichte van de ontwerpcriteria zoals een tijdelijke toename van de bovenbelasting of een kleine verlaging van het maaiveld aan de passieve zijde mag niet tot bezwijken van de constructie leiden. Tijdens het ontwerpen dient ervoor te worden gezorgd dat voor elke mogelijke vorm van bezwijken een veiligheid wordt ingebouwd. In dit rapport wordt aangegeven wat de gangbare veiligheidscoëfficiënten zijn voor de verschillende bezwijkmechanismen die in de praktijk kunnen voorkomen.

13 p.
ill., fig.
Rapport nr. CO-271090/8
In opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Toegepast Onderzoek Waterstaat (TOW)
Met lit.opg.