Variabilisatie van de autokosten : eindrapport

MuConsult
Amersfoort : MuConsult
1998

Verslag van een onderzoek naar de effecten van de variabilisatie-maatregel (verlaging van de motorrijtuigenbelasting en verhoging van de brandstofaccijnzen) op het niet-zakelijke gebruik van de auto.

40 p.
ill.
Rapport DV60
Met lit. opg
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding F.A. Rosenberg, E. Hemmen