Variabilisatie van autokosten : een gedragskundige analyse

Ipe Veling, Maaike Jessurun, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV), Traffic Test
Veenendaal : Traffic Test
1998

Literatuurstudie naar de gedragskundige consequenties, mogelijkheden en onmogelijkheden van het beleidsinstrument 'variabilisatie', de gelijktijdige verhoging en verlaging van respectievelijk de variabele en vaste autokosten.

12 p.
Rapport TT98-36
Met lit. opg
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding G. Tertoolen