Van opzichter tot waterstaatkundig ambtenaar : een inleidende historische schets over de opzichters, de technisch-ambtenaren en de waterstaatkundig ambtenaren van de Rijkswaterstaat

H.C. Toussaint, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, [voorw. Ben Mooren]
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
1994

Verkennend onderzoek waarmee een beeld wordt gegeven van de plaats die de waterstaatkundige ambtenaren, en hun voorgangers, innamen en innemen binnen de organisatie van de Rijkswaterstaat (RWS). Ingegaan wordt op hun werkzaamheden, de evolutie van de Vereeniging van Opzichters tot de Vereniging van Waterstaatkundige Ambtenaren van de Rijkswaterstaat (VWAR), de opleiding en scholing van de opzichters, technisch-ambtenaren en waterstaatkundig ambtenaren, en de ontwikkeling van deze functies binnen de dienstkringen.

91 p.
foto's, ill.
Met bijl.
Noten : p. 71-81. - Lit. opg. : p. 83-88
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Vereniging van Waterstaatkundige Ambtenaren van de Rijkswaterstaat (VWAR)(Rijkswaterstaatserie ; 57)