Van grondstoffenarchitectuur tot materialenpaspoort : op weg naar circulariteit in het assetmanagementproces bij RWS

Stantec
28-11-2017

Een inventarisatie van kansen en belemmeringen in de transitie naar circulariteit van het AM-proces van Rijkswaterstaat. Uit het onderzoek zijn 7 interventies naar voren gekomen om de transitie naar circulair werken in het assetmanagement-proces een impuls te geven.

33 p.
Definitief
Rapport M17A0334
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)