Vaarwegbeheerders en waterbeheerders in de buurlanden : een overzicht van de beheerders van het hoofdwatersysteem en het hoofdvaarwegennet in Blgië, Duitsland, Frankrijk en Engeland

Syncera
Delft : Syncera
22-12-2006

Rijkswaterstaat heeft Syncera opdracht gegeven de "Rijkswaterstaat Nat counterparts" in kaart te brenen met als doel een overzicht te krijgen van organisaties in de buurlanden die verantwoordelijk zijn voor de taken die Rijkswaterstaat in Nederland uitvoert voor de hoofdwatersystemen en de hoofdvaarwegen.

52 p.
Fig., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer enWaterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)
Projectleider: B. Teunis
(Projectnummer W06A0272)